Respecteer de wegcode en fiets proper!

We care about cycling

Je bevindt je op de openbare weg waarbij de wegcode van toepassing is.
De organisatie en de politie zullen toezien op het respecteren van de wegcode. Overtredingen worden gesanctioneerd.

Respecteer de aanwijzingen van politie en seingevers om je eigen veiligheid, en die van andere weggebruikers, niet in het gedrang te brengen.
Opgelet bij het oversteken van spoorwegen op het parcours! Zodra de lichten op rood springen ben je verplicht om onmiddellijk halt te houden, steek in geen geval de sporen over.

Zowel op de bevoorradingen als op heel wat andere locaties zijn er afvalcontainers voorzien. Maak er gebruik van. Niemand heeft graag achtergelaten afval aan zijn voordeur.
Idem dito voor het gebruik van de toiletten. Die zijn op tal van plaatsen voorzien, gebruik ze. Wildplassen in tuintjes of tegen gevels wordt streng gesanctioneerd.

Zorg ervoor dat je onderweg steeds je identiteitskaart op zak hebt zodat je je identiteit kan aantonen indien hier achter gevraagd wordt door de politie of andere hulpdiensten.

Wij rekenen op een sportieve ingesteldheid van alle deelnemers!